كل عناوين نوشته هاي سيد سروش موسوي

سيد سروش موسوي
[ شناسنامه ]
سخت مي گردد جهان بر مردمان سختکوش .... ...... چهارشنبه 87/5/9
سه تا شعر قشنگ عاشقانه ...... جمعه 87/5/4
توانا بود هر كه دارا بود ... ...... پنج شنبه 87/5/3
دو رباعي ...... پنج شنبه 87/5/3
لحظه هاي کاغذي ...... پنج شنبه 87/5/3
حسرت پرواز ...... پنج شنبه 87/5/3
اگر دل دليل است… ...... پنج شنبه 87/5/3
<      1   2      
  ==>   ليست آرشيو شده ها