كل عناوين نوشته هاي سيد سروش موسوي

سيد سروش موسوي
[ شناسنامه ]
تفالي به حضرت حافظ 2 ...... سه شنبه 88/7/28
ابن سيرين را خبر كن ! ...... يكشنبه 88/6/8
اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد ... ...... يكشنبه 88/5/4
آب را گل نكنيم ... ...... جمعه 88/5/2
تفالي به حضرت حافظ ...... يكشنبه 88/4/28
گزيده اي از آبي خاكستري سياه ...... پنج شنبه 88/4/25
مست آمدم اي پير كه مستانه بميرم ... ...... پنج شنبه 87/9/14
سه رباعي ...... پنج شنبه 87/8/30
خون گريه زخم ... ...... چهارشنبه 87/8/29
باراني ... ...... دوشنبه 87/8/27
درآمد دفتر درفش كاويان ...... سه شنبه 87/5/22
دوستي ... ...... سه شنبه 87/5/22
وحدت ...... دوشنبه 87/5/21
از تو عبور مي کنم... ...... دوشنبه 87/5/21
آقاي نخست وزير ...... دوشنبه 87/5/21
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها